Dagplejen Ahlmann/Humlehøj/Ulkebøl
Bulderbasserne afholder Tour de Dagpleje
Koloni 2016 - en snegl på vejen.....
Koloni - forældrenes lækre kage - Tak
Legestuens legeplads - "Alle har ret til krat"
Tour de dagpleje
Julehygge 2016
Legestuen 2016
Julehygge 2016
Sansemotorik - taktilsansen
Sansemotorik - taktilsansen
Fastelavn
Fastelavn
Fastelavn
Vandtema
Velkommen til Dagplejen Ahlmann/Humlehøj/Ulkebøl

Vores kerneopgave:

"At skabe rammerne for, at barnet lærer at mestre livet"

Vi vil gerne, at børn der bliver passet hos os, er glade børn.
At de har trygge rammer med dygtige voksne, der bevidst arbejder med, at styrke barnets selvværd, sociale kompetencer og har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.
At vi er med til, at børnene får en god start på livet.

Vi vil gerne at I som forældre føler, at vi sammen løfter opgaven omkring jeres børn, via et godt samarbejde med jer.
Hvem er vi
Kontakt til Dagplejen AHU:

Daglig pædagogisk leder
Annette Leimand
på telefon 27906593 mellem kl. 12.00 og 13.00
eller
alje@sonderborg.dk

Vi dækker:

Dagplejen AHU dækker Sønderborg By - primært nordlige del - Ulkebøl, Vollerup og Kær halvø