Dagplejen Ahlmann/Humlehøj/Ulkebøl
 

Kommunale Dagplejere og flyvere i Sønderborg Ahlmann, Humlehøj og Ulkebøl

Dagplejen Ahlmann/ Humlehøj/Ulkebøl dækker Sønderborg By . Vi er 20 dagplejere, hvoraf to fungerer som flyvere.

Børnene bliver passet i hjemlige omgivelser, hvor tryghed og nærvær er nøgleord, i et roligt miljø, hvor der er god tid til at styrke det enkelte barns kompetencer. 

Alle Dagplejere mødes jævnligt i nærmiljøet og i dagtilbudsområdets heldags legestue, som fungerer som en del af deres pædagogiske læringsmiljø.

I legestuen lærer børnene at være sammen i større grupper med henblik på kommende børnehavestart. 

Børnene lærer her det pædagogiske personale at kende, som benyttes ved den faste dagplejers ferie, fridage og evt. sygdom. (flyverne)

Klik på navnene yderst til venstre og får en kort præsentation af den enkelte kommunale dagplejer.

God fornøjelse!