Dagplejen Als Syd
 

Kort om dagplejen

Dagplejeren arbejder i eget hjem. Det er et miljø med lavt støjniveau, og tæt følelsesmæssig tilknytning til én voksen, som præcist ved, hvordan barnets dag er forløbet. Hverdagen er tryg, og overskuelig, der er nærvær, og tid til fordybelse.

Omsorg, tryghed og stabilitet er væsentlige elementer i børns hverdag. Dette er med til, at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Dagplejerne har forskellige uddannelses baggrunde. Som nyansat deltager de i løbet af det første år, på et pædagogisk grundkursus. Derudover opkvalificeres dagplejerne løbende, bl.a. gennem kurser, og i samarbejde med den tilknyttede dagplejepædagog.

Dagplejepædagogerne fører jævnligt tilsyn i dagplejehjemmet, hvor hun bl.a. fungerer som supervisor, inspirator, og sparringspartner.

Dagplejeren modtager børn i alderen 0 – 2 år og 9 mdr. Som udgangspunkt modtages 4 faste børn. I kortere perioder kan dagplejeren have 5 faste børn. Ved anden dagplejers fravær modtager dagplejeren det 5. barn, som gæstebarn.

I dagplejen har vi et positivt menneskesyn, hvor det enkelte barn bliver anerkendt, set, hørt, og forstået.

Dette danner fundamentet for, vores arbejde med børn og forældre, samt vores samarbejde med hinanden, og andre fagpersoner.

Alle dagplejere, og deres familier er godkendte af Sønderborg kommune.