Dagplejen Als Syd
 

Læreplaner

I dagplejen er der rammer, som sikrer et godt og sundt barneliv, fyldt med livsglæde, anerkendelse og trivsel.

Dagplejeren skaber, og understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Læring foregår hele tiden, og i processer.

I det daglige er det den enkelte dagplejer, som i dagplejehjemmet, og i legestuen støtter, og udfordrer barnets læring. En læring, der både omfatter målsatte forløb, og spontane aktiviteter styret af børnene selv.

I henhold til Dagtilbudsloven, skal der i dagplejen arbejdes med pædagogiske læreplaner.

Dagplejeren skal nå rundt om emnerne:

  • Personlig udvikling: - jeg kan lære at, fortælle mine følelser og meninger, bede om hjælp til ting, som kan være svært. Vente til det bliver min tur, og lege med mig selv. Blive dygtigere til det jeg er god til, og blive bedre til det jeg knap er så god til.  
  • Sociale kompetencer: - jeg kan lære, - at være sammen med andre børn, i både små og store grupper. Være med til at bestemme, hvad vi skal lave, og vente på at det bliver min tur. - jeg skal lære at dele legesager med andre, og være en god ven.  
  • Sprog: - jeg kan lære, at sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger. - jeg skal blive god til, at tale, og fortælle, og bruge mit kropssprog. 
  • Krop og bevægelse: - jeg kan lære, at kende min krop, og opleve glæden ved, at bevæge mig, på mange forskellige måder. - jeg skal spise sund mad.  
  • Naturen og naturfænomener: - jeg kan lære at, være god ved dyr og planter, og kende forskel på dem. Lege ude i naturen, og kende forskel på årstiderne.  
  • Kulturelle udtryksformer og værdier: - jeg kan lære at tegne, male, og kende mønstre, figurer, former og farver. Synge, spille, og lytte til musik, og lege sanglege. Jeg kan få kendskab til noget om traditioner og højtider.