Bro Børnehus
Velkommen til Bro Børnehus
Velkommen til Bro Børnehus

Bro Børnehus er en kommunal 0-6 års institution, beliggende i Augustenborg by.

Børnehuset er normeret til 8 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn. I huset er der ansat 6 personaler og har derudover tilknyttet 5 dagplejere fra lokalmiljøet, som afholder legestue i huset hver anden uge. På sigt er det tiltænkt at tilknyttede dagplejebørn tilbydes gæstepleje i børnehusets lokaler ved sygdom og andet fravær hos den faste dagplejer.

Vi er en uddannelses institution, som kontinuerligt og med glæde modtager pædagogstuderende og pædagogisk assistent-elever.

Solen er base for børn i alderen 0-2,9 år

Stjernen er base for børn i alderen 2,9-6 år 

Børnehuset har en stor legeplads, hvor der er plads til at børnene kan udfolde sig, både i fællesskab - ved bålpladsen eller på Tarzan banen, eller gennem lege i mindre grupper, -fx  i et dejligt sandkasseområde, i "junglen" eller i legehusene.

 

Værdier og tilbud

Her er der lidt af det, vi kan tilbyde dig og dit barn i BB - Byens Bedste - Bro Børnehus:

  • Udvikling gennem leg og læring
  • Plads i fællesskaber
  • Natur og udeliv
  • Projekt Fri for mobberi
  • Frokostordning
  • Forældrebetalt frugtordning