Børnehuset Science, Grundtvigs Allè
 
De nye styrkede læreplaner
Publiceret den 18. oktober 2018

1. Nye læreplaner

De overordnede læreplaner er blevet revideret gældende fra d. 1.7.2018.

Det betyder, at vi er igang med, at implementere de nye arbejdsgange, som dette medfører. Der er en tidshorisont fra regeringen på 2 år.

I vores hverdag vil det betyde, at vi kommer til at arbejde på en anden måde.

Der vil løbende blive sat mere fokus på, hvad børnene lærer. Det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i, hvad der optager børnene i de emner, der er planlagt og på den måde, vil børnenes idéer blive inddraget i planlægningen. Til sidst skal børnene også være mere deltagende i, at vise/dokumenter, hvad de arbejder med, samt evaluere, hvad de har lært.

Vi vil derfor arbejde med overordnede emner i længere perioder, eksempelvis 2 måneder. Vi arbejder hen imod, at synliggøre børnenes læring på en stor tavle (Læringstavle), hvor aktiviteter/emner/læring/dokumentation/evaluering, vil kunne ses. Tavlen skal være dynamisk og børn og forældre bliver en del af den.

Der vil fortsat være seks temaer:

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Social udvikling
 3. Kommunikation og sprog
 4. Krop, sanser og bevægelse
 5. Natur, udeliv og science
 6. Kultur, æstetik og fællesskab

Vi har alle læreplans-temaerne i spil, selvom vi har en science profil.

 

 

2. Gamle læreplaner

Der er endnu ikke udarbejdet en konkret læreplan ud fra de nye læreplans-temaer, for Børnehuset Science, vi arbejder i overgangsfasen også med udgangspunkt i vores gamle læreplan. Se herunder:

Alsidig personlig udvikling

Hvorfor skal jeg lære det?

 • Jeg skal trives og være glad for, at lære nye ting
 • Jeg skal kunne finde løsninger på noget der er svært
 • Jeg skal kende mig selv om mine grænser, for at kunne deltage i fællesskaber
 • Når jeg oplever mig selv som værdifuld, kan jeg bedre respektere og forstå andre

Hvad skal jeg lære?

 • At have et godt selvværd
 • At kende alle mine følelser
 • At kende mine og andres grænser
 • At jeg kan passe på mig selv
 • At jeg kan tage initiativ og har handlekompetence, så jeg selv kan løse problematikker
 • At jeg oplever jeg er værdifuld
 • At jeg kan være vedholdende, så jeg prøver inden jeg giver op, hvis noget er svært

Sociale kompetencer

Hvorfor skal jeg lære det?

 • Når jeg lærer at tage hensyn til andre, vil jeg samtidig bedre kunne forstå dem (og hjælpe dem)
 • Når jeg lærer at være en god kammerat, vil jeg få venner og indgå i fællesskaber
 • Når jeg hjælper andre, gør jeg mig selv og andre glade

Hvad skal jeg lære?

 • At jeg skal kunne indgå kompromiser og aftaler
 • At være en god kammerat
 • At samarbejde og løse problematikker i fællesskab med andre
 • At hjælpe, lytte og udvise medfølelse/hensyn til andre
 • At kunne respektere, forstå og passe på andre
 • At vente på tur
 • At lege med andre, samt være en del af og tilføre noget, til fællesskaber
 • At deltage i demokratiske processer og forstå, at andre kan synes noget andet end mig

Sproglig udvikling

Hvorfor skal jeg lære det?

 • Når jeg kan mange ord, har jeg lettere ved at kommunikere med andre
 • Når jeg kan fortælle med sprog og kropssprog, hvad jeg har brug for, kan jeg få hjælp til at få opfyldt mine behov
 • Når jeg lærer om tal og bogstaver, har jeg mulighed for at lære at læse, skrive og regne
 • Når jeg lære de digitale redskaber at kende, vil jeg kunne deltage i samfundet, når jeg bliver voksen
 • Når jeg forstår hvad jeg skal, kan jeg bedre indgå i fællesskabet og de daglige aktiviteter

Hvad skal jeg lære?

 • At jeg kan mange forskellige ord
 • At tale med andre - lytte til, hvad de siger og svare
 • At bruge mit sprog til konfliktløsning, problemløsning og leg
 • At jeg skal kunne fortælle om/udtrykke mine følelser og behov
 • At jeg skal kunne tælle og kende til tegn, symboler, figurer og bogstaver
 • At jeg kan "arbejde med/bruge" en pc, tablet og digitalkamera
 • At jeg kan fortælle/genfortælle om oplevelser
 • At jeg kan forstå en besked

Krop og bevægelse

Hvorfor skal jeg lære det?

 • Når jeg bruger min krop, udfordre jeg mig selv og det gør mig stærk, giver mig et godt selvværd og udvikler min handlekompetence
 • Når jeg bruger min krop, giver det mig energi til at lære andre ting
 • Når jeg bruger min krop bliver jeg glad
 • Når jeg bruger min krop, lærer jeg mig selv bedre at kende
 • Når jeg spiser sund mad, får min krop ny energi
 • Når jeg vasker mine hænder godt, bliver de rene og flotte og jeg bliver mindre syg

Hvad skal jeg lære?

 • At udfordre min krop i sjove aktiviteter, for så bliver jeg stærk og glad
 • At bruge min grundmotorik, som er: at kunne krybe og kravle - at kunne hoppe, gå og løbe - at kunne trille, svinge rundt og rulle
 • At kunne "mærke" mig selv i rummet - jeg skal kende min krop og hvad min krop gør og kan
 • Når jeg spiser sund mad, giver det energi til min krop - det gør mig sund
 • At det er vigtigt for min og andres sundhed, at vaske hænder grundigt

Natur og naturfænomener

Hvorfor skal jeg lære det?

 • For at forstå, at vi mennesker er en del af naturen og vi har ansvar for at passe på den
 • For at få glæde ved at være i naturen
 • For at udvikle min nysgerrighed
 • Fordi jeg kan udvikle mig og opnå viden og færdigheder, omkring naturen og naturfænomener

Hvad skal jeg lære?

 • At passe på naturen, både dyr og planter
 • At opleve naturen gennem mine sanser
 • Hvad det betyder, når jeg bruger af naturens ressourcer, som fx vand, træ og strøm
 • At eksperimentere med naturens muligheder
 • At lære om form og vægt
 • At undersøge naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Hvorfor skal jeg lære det?

 • Så jeg kan være medskabende og med til at udvikle min kultur, og det miljø som omgiver mig
 • For at kunne udtrykke mig, skal jeg kunne udvikle mine egne sanser, fantasi, kreative og innovative evner/tankegang, spontanitet og musikalske evner
 • Jeg lærer mig selv bedre at kende, når jeg eksperimentere med forskellige udtryk og materialer
 • Når jeg lærer om andre kulturer, traditioner og værdier, lærer jeg mig selv og andre bedre at kende
 • Jeg oplever glæde ved at bruge kreative udtryksformer som at tegne, male, synge og spille
 • Jeg kan udtrykke min egen fantasi g indgå i andres ved at lege teater og lytte til andre

Hvad skal jeg lære?

 • At kunne udtrykke mine egne initiativer (børnekultur)
 • At eksperimentere med mange forskellige materialer når jeg udtrykker mig
 • At der findes forskellige traditioner, og at jeg forstår, hvad en tradition er
 • At der er forskellige måder jeg kan udtrykke mig igennem, fx sang, teater, historier, dans