Børnehuset Parken
 

Børnehaven Parken - sådan er vi

Vi er en integreret institution, der er normeret til 12 vuggestuebørn og 61 børnehavebørn. Vi har 4 stuer, blå stue er vuggestue, gul og rød stue er for børnehavebørn i alderen fra 2,9 – 4 år. Grøn stue er for de ældste børnehavebørn. 

Hver stue har 3 primære kontaktpersoner. Børnehaven er stueopdelt dvs. at børnene har deres "base" på stuerne, men må i øvrigt færdes i hele huset. Vi lægger vægt på, at man kan finde venskaber på tværs af grupperne.

 
Alle børn deltager på skift i vores skovbørnehave, som holder til i lokaler på Egetofte Naturskole i Sønderskoven. Børnene kommer i skoven sammen med venner fra deres stue og er i skoven en uge af gangen ca. hver 6. uge. Se mere herom i afsnittet om skoven.

Vi er i skoven hver dag, undtaget i skolernes ferieperioder. 

Vi har studerende fra University Collage i Aabenraa i et halvt år eller 3 måneder ad gangen. 

Endvidere kan vi i perioder have ekstra hjælp, fx borger i løntilskud eller anden form for praktik.