Børnehuset Ved Skellet
Velkommen til Naturbørnehuset Ved Skellet
Fuld fart og masse af sammenhold på vores legeplads.
Vores fantastiske bålhus, hvor vi bruger mange timer
Vores legeplads
Det spirer på legepladsen.
Børnene har plantet i et hjemmelavet bed.
Køkkenhaven, som bliver flittigt brugt året rundt.
Vuggestuens børn hygger sig
Vores to Christianiacykler bliver ofte brugt til en cykeltur i skoven.
Vuggestuens legeplads
Køkkenhaven
Motorik på den store legepladsen
Vi laver alverdens mad på bålet.
Vi laver mad fra vores egen køkkenhave.
Børnene hjælper med at så i køkkenhaven.
Vuggestuens legeplads.
Den store sandkasse på legepladsen.
Vores grønne flag flagrer på legepladsen
Vi studerer bien i vores blomsterbed

Velkommen til Naturbørnehuset Ved Skellet

  hvor trygge børn spirer..

I Naturbørnehuset Ved Skellet lægger vi stor vægt på, at børnene trives og er trygge. Vi er et åbent hus, hvor alle kender hinanden. Børnene bevæger sig rundt i hele institutionen, og de har venskaber på kryds og tværs af grupperne.

Det er personalets opgave, at tilrettelægge aktiviteter, der stimulerer det enkelte barn i dets udvikling. Vi har i løbet af året arrangementer/temauger på tværs i huset, som bliver planlagt i forhold til de pædagogiske læreplaner samt vores natur profil. Til dette bruger vi SMTTE-Modellen som er et redskab til både planlægning, evaluering og dokumentering.

I løbet af børnenes tid i børnehuset bliver der lavet "en barnets bog", hvor netop en stor del af dokumenteringen sker – til evigt minde.

Børnehuset ligger i et naturskønt område tæt ved skoven. Vi har en stor, grøn og udfordrende legeplads med mulighed for mange udendørsaktiviteter, hvor det også er tilladt at cykle på egne cykler. Desuden har vi ude grupper, og her bruger vi bl.a. nærområdet og Huholt hus.

Vi har et godt forældresamarbejde og engagerede forældre. Vi sætter stor pris på jeres opbakning i vores hverdag.

 

 

 

 

 

Naturbørnehuset Ved Skellet

Hvad vil det sige at vi har en Naturprofil?:

Vi bruger naturen som et pædagogisk redskab og medtænker naturen i vores daglige pædagogiske arbejde med børnene, i huset eller uden for huset.
Vi har uger med ture ud af huset i mindre grupper.
Til dagligt har vi jævnlig turdage om formiddagen, hvor vi bl.a. bruger vores tre Christianiacykler til at komme rundt.