Idrætsbørnegården Skratmosen
Sommerfest børn og forældre 2016
Billeder fra vores working-coffee onsdag den 7. september
Billeder fra vores working-coffee onsdag den 7. september
Idrætsbørnegården Skratmosen
Idrætsbørnegården Skratmosen er opført i sommeren 2000. Institutionen ligger i gå afstand fra midtby, skov og strand, derfor er det oplagt at naturen har stor værdi for pædagogikken.

I 2006 blev Skratmosen certificeret til idrætsinstitution fra Peter Sabroe seminariet og DIF. Personalet har tilegnet sig kompetencer til udvikling af et fælles grundlag via pædagogisk idrætsfaglig bevidsthed.

Børnegården benytter pædagogisk idræt som overordnet metode/redskab til at arbejde med de seks læreplanstemaer.
  • natur/naturfænomener
  • social kompetencer
  • sprog
  • alsidig personlig kompetencer
  • kulturelle udtryksformer og værdier
  • krop og bevægelser.

Vi ser pædagogisk idræt, både som et middel til at udvikle børn, og som en pædagogisk tilgang der skal være fagligt og personligt udviklende for vores personale.

Vi tror på at børnene:

  • bliver sundere og gladere 
  • får venskaber
  • får psykisk og fysisk overskud
  • har lettere ved indlæring.

Herudover arbejder vi også med andre kreative og traditionsbundne aktiviteter, og indarbejder de fokusområder Sønderborg kommune formulerer.   

 Sunde børn er glade børn

Sunde børn er glade børn!

 

I Skratmosen er vi opmærksomme på den sunde kost, da den er altafgørende for vores børns sundhed og trivsel.

De senere år er der kommet mere opmærksomhed på overvægtige og urolige børn og den helt store synder i denne sammenhæng er sukkeret.

Vi har derfor udarbejdet følgende kostpolitik:

I Skratmosen vægter vi, at børnene lærer om sundt/mindre sundt og vi informerer om dette gennem pædagogiske aktiviteter, og når vi spiser sammen. Vi er opmærksomme på indholdet i barnets madpakke, og drøfter med den enkelte familie, såfremt indholdet i madpakken er uhensigtsmæssigt.

Ved fødselsdage og lignende festlige lejligheder, henstiller vi til nul sukker i vuggestuen, mens der i børnehaven må serveres én sød enhed (ét stykke kage, én is eller lignende). Der må selvfølgelig også gerne serveres frugt eller andet sundt.

Derudover er det op til det pædagogiske personale at vurdere, hvornår og hvor det er på sin plads at tillade usundt/sødt i pædagogiske aktiviteter som f.eks. varm saft om vinteren eller pandekager på bål, som en del af en pædagogisk aktivitet. Dette gælder også ved traditioner som jul, påske osv.

Ved hjemmebesøg er det op til værten at bestemme hvad der serveres, idet vi har tiltro til, at de er bekendt med Skratmosens kostpolitik.

Vi ønsker en kostpolitik som bygger på gensidig tillid, og tiltro til personalets vurdering.

 

Inspiration til sunde madpakker:

www.altomkost.dk
www.madklassen.dk
www.hjerteforeningen.dk
www.farmorogborn.dk