Kløverhusene
Velkommen til Kløverhusene

I Kløverhusene lægger vi stor vægt på at børnene trives, er trygge og har venskaber på tværs af alder. Alle kender hinanden og børnene må være i begge huse.

Kløverhusene er opdelt i to huse. Det grå hus og det røde hus. Husene er indrettet med forskellige læringsmiljøer. I løbet af dagen er der forskellige aktiviteter i læringsrummene, hvor børnene frit kan deltage.

Børnene er opdelt i 4 aldersopdelte grupper;
Frøerne 0,6 - 2,9 år
Rødderne 2,9 - 4 år
Spirerne 4 - 5 år
Kløverne 5 - 6 år.
I grupperne har de samling, ture, motorik og planlagte aktiviteter i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Vi har en legeplads, hvor der er mulighed for  motoriske, kreative, personlige og sociale udfordringer.

 

Overskrift