Børnehuset Ulkebøl
 

Børnehuset Ulkebøl

Børnehuset Ulkebøl har beliggenhed på Præstegårdsvej 8a. i Ulkebøl.
Vi har plads til 72 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, samt 16 børn i specialpædagogisk tilbud.

Børnehuset Ulkebøls dagligdag afspejler sig i de pædagogiske læreplaner med indhold af leg, læring og udvikling.

Vi arbejder ud fra værdien om at skabe tryghed, oplevelser og tid til barnet.  

Hverdagen bærer især præg af vores fokus på vigtigheden af barnets sproglige udvikling, samt at barnet får skabt gode legerelationer. Gennem året har vi mange gode ture ud af huset med centrum i natur og udeliv. Ligeledes vægter vi højt at benytte os af kulturtilbud som f.eks. teater, museum, bibliotek mm. Vi har eget produktionskøkken, hvor vi dagligt serverer frisk og sund kost for børnene.

Gennem året har vi en del faste pædagogiske aktiviteter. Eksempelvis Skt. Hansfest med bål-hygge, lanternefest, bedsteforældredag, fastelavn, besøg i kirken ved juletid, samt meget meget mere.

 

Børnehuset Ulkebøl

Præstegårdsvej 8a

6400 Sønderborg

Tlf: 88724336