Tandslet Naturbørnehave
Tandslet Naturbørnehave
Velkommen til Tandslet Naturbørnehave
Naturlegepladsen for de yngste børn
Naturlegepladsen for de ældste børn
Hejsning af Det Grønne Flag
Det Grønne Flag går til tops
Friluftsrådets Grønne Flag vejrer over børnehaven
Vores nye Christianiacykel
Velkommen til Tandslet Naturbørnehave
Vores aktiviteter har naturen som overordnet værdi. Vi ligger i skønne naturomgivelser tæt ved skov og strand.  

Tandslet Naturbørnehave har en fast base i Holm Skov, der ligger i gåafstand fra børnehaven. Her har vi en skovhytte, og der er to naturlegepladser.

Børnene er aldersopdelt på to stuer. Børnene er også i udegrupper, der har en fast ugentlig udedag. 

Vi tager på ture i lokalområdet enten gåture, cykelture (på christianiacykler) eller med bus. 

Tandslet Naturbørnehave er medlem af Friluftsrådets "Grønne Spirer", og vi har udført naturprojekter og modetaget det grønne flag 5 år i træk
Tandslet Naturbørnehave
Tandslet Naturbørnehave
Naturbørnehavens stuer:

SPURVE::          Børn i alderen 2,9 år - 4 år

SVALER:            Børn i alderen 4 år - 6 år


Vi er normeret til 32 børn