Idrætsbørnegården Skratmosen
 

Idrætsprofilen

Billedet viser afslutningen på vores olympiade - hvor "dronningen" overrækker guldmedaljer til alle hold.

Mere om vores idrætspædagogik:

Børn er i høj grad kropslige, emotionelle, sanselige og meningssøgende og – skabende. De lærer gennem at bruge deres forskellige sanser, og tilegner sig erfaringer og viden gennem egne aktive handlinger. Deres følelsesmæssige og opmærksomhedsmæssige tilstand og de relationer børnene indgår i, har fundamental stor betydning for deres læring. Barnets fundamentale måde at lære på, nemlig det at være kropslig og sanselig tænker vi ind i vores hverdag, hvor aktiviteterne i høj grad lægger op til at barnet selv er aktiv, deltagende og bidragende til det fælles daglige liv og de opgaver der skal løses. Vi understøtter børnenes umiddelbare lyst til kropsligt at undersøge og udforske, giver plads og rum til fysisk udfoldelse enten i planlagte idrætsaktiviteter i institutionen, i naturen eller på idrætshøjskolen, eller i spontane aktiviteter der opstår når børn og voksne er bevidste om fysikkens betydning for velvære og trivsel. Vi understøtter børnenes motoriske initiativer, såsom at hoppe fra vindueskarm eller klatre i træer, og selvom dette kan lyde banalt, så kræver det faglig bevidsthed netop at støtte op om og give rum til initiativerne, frem for at forbyde dem! Idrætsfaglighed er dermed en bevidst faglig tilgang til udvikling af børns helt fundamentale og naturlige måde at lære og udvikle sig på.

Vi arbejder med pædagogisk idræt, som i sin enkelthed er idræt tilpasset målgruppen og omdrejningspunktet er bevægelsesglæde. Vi gynger i hængekøjer, triller, går balance, hopper, leger med bolde, bruger massage, synger, leger sanglege og meget meget mere. Igennem alle disse aktiviteter styrkes børnenes kropsbevidsthed, hvilket giver dem både selvværd og selvtillid.