Børnehuset Parken
 

Som forældre forventes det, at I ;

  • som forældre har det overordnede ansvar for barnet

  • lærer barnet om hvordan man indgår i et forpligtende socialt fællesskab
  • holder jer orienteret om information på stuens tavle og NemBarn
  • sørger for at praktiske ting er i orden
  • engagerer sig og deltager aktivt i hverdagen
  • stiller spørgsmål, hvis der er noget I undrer jer over