Børnehuset Parken
 

Værdier og kerneopgave

Børne og familiesynet i Sønderborg kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt liv - et liv med trivsel og en tryg opvækst, hvor livsglæde og livslang læring indgår som væsentlige faktorer.  

Kerneopgaven

Vi skal sørge for, at børnene har en god dag i et udviklende miljø. 

Værdierne i Børnehuset Parken. 

  • Glæde
  • Udfordring
  • Anerkendelse
  • Fællesskab

Vi ser frem til et godt samarbejde.