Dagplejen Als Nord
 

Hvorfor vælge den kommunale dagpleje?

Den kommunale dagpleje

 • Som forældre er der indflydelse gennem forældreråd, og – bestyrelser, her er man med til at træffe beslutninger om overordnede principper, og rammer for dagplejen. 
 • Mulighed for fripladstilskud, egenbetaling afhænger af husstandens indkomst. 
 • Juli måned er betalings fri. 
 • Dagplejeren modtager max. 4 faste indskrevne børn. I kortere perioder kan der undtagelsesvis modtages 5 børn. 
 • Der er kun to årlige lukkedage, alternativ pasning kan tilbydes resten af året.  
 • Børnene lærer deres gæsteplejere at kende, dels gennem dagplejernes besøg hos hinanden, legestue, div. arrangementer og udflugter. 
 • Hos den enkelte dagplejer er der 9 – 10 tilsyn pr. år, dette optimerer den pædagogiske kvalitet, og sikkerheden i hjemmet. 
 • Dagplejeren står ikke alene. Ved behov for akut hjælp, rykker Leder, eller dagplejepædagogen ud.  
 • Inden opstart i dagplejen, kan der aftales besøg hos forskellige dagplejere, samt i legestuen. 
 • Udover den daglige dialog med barnets dagplejer, har forældre altid mulighed for samtale, eller telefonisk kontakt med barnets dagplejepædagog. Heri indgår også mulighed for råd og vejledning. 
 • Der er et tæt samarbejde mellem dagplejen og områdets børnehaver, bl.a. kommer dagplejere og børn på besøg i børnehaverne, herved lettes overgangen. For at støtte barnets overgang til børnehaven, holdes der overdragelsesmøde, her medfølger barnets udviklingsbeskrivelse og trivselsvurdering, samt skema til registrering af sproglig udvikling.

 

          Dagplejerne.

 • Alle dagplejere er kompetente, og opkvalificeres kontinuerligt. Samlet har dagplejerne en bred vifte af kurser og uddannelser. 
 • Forældre har mulighed for, at ønske Natur-, Musik-, Marte Meo, Motorikdagplejere, osv. 
 • Ved ansættelse af nye dagplejere er der, bl.a. fokus på erfaring og personlige kvalifikationer.  Dagplejeren arbejder med målrettede indsatser for det enkelte barn, og gruppen af børn. Dagplejeren arbejder bevidst med barnets læring og trivsel, bl.a. gennem læreplaner, og tidlig opsporing. 
 • Dagplejerne arbejder i teams. De mødes i heldags legestue, hvor de bl.a., har faglig sparring med hinanden, dette foregår i et pædagogisk fagligt miljø. 
 • Dagplejeren har samarbejde, og sparring med fast tilknyttet dagplejepædagog, herigennem støttes dagplejernes faglige udvikling, og den pædagogiske linje. 
 • Dagplejeren har en årlig Mus samtale med dagplejepædagogen, her arbejdes der bl.a. med egen kompetence udvikling, og faglige mål for det kommende år.

 

          Dagplejepædagogerne.

 • Pædagogerne har alle en pædagogisk uddannelse, efterfulgt af kontinuerlig videreuddannelse.  
 • I vores regi er pædagogerne bl.a. udd. Motorik Vejledere, hvilket betyder, at børn med motoriske vanskeligheder har mulighed, for at blive testet. Efterfølgende udarbejdes et træningsprogram til forældrene, og dagplejeren. 
 • De er ligeledes uddannede Marte Meo terapeuter. Ved specifikke problemstillinger, er det muligt for dagplejeren at indgå i et Marte Meo forløb, med dagplejepædagogen. Metoden gør det muligt, at identificere, systematisere, og målrette indsatsten til gavn for det enkelte barn, og / eller børnegruppen. Dagplejeren står ikke alene. 
 • De 9 – 10 årlige tilsynsbesøg hos den enkelte dagplejer er såvel anmeldte, som uanmeldte.  
 • Ved tilsynet følger dagplejepædagogen det enkelte barns udvikling og trivsel, og støtter dagplejeren i, at give barnet optimale udviklingsmuligheder. Udover de almindelige tilsynsbesøg, kommer dagplejepædagogen på behovsbesøg, samt på besøg i legestuen. 
 • Dagplejeren står ikke alene, dagplejepædagogen er tovholder når der f.eks. skal søges om tværfaglig inddragelse, eks. Inklusionspædagog, talepædagog, fysioterapeut, psykolog o.lign.